Turniej Wiedzy Pożarniczej 2018

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach informuje, że w 2018 r. planowana jest kontynuacja XLI Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ten zostanie zorganizowany przez Komendę Miejską PSP w Suwałkach przy udziale Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach.

 

Eliminacje powiatowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu suwalskiego zorganizowane zostaną w dwóch grupach wiekowych:

•          I grupa uczniowie szkół podstawowych,

•          II grupa uczniowie gimnazjum.

Eliminacje powiatowe do turnieju zostaną przeprowadzone w siedzibie tut. Komendy
w następujących terminach:

– I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych) – 22 marca 2018r. godz. 9:00

– II grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum) – 22 marca 2018r. godz. 11:00.

Szkoły proszone są o wyłonienie spośród zainteresowanych konkursem po 1 osobie z grupy I i II do etapu powiatowego oraz przesłanie „Karty uczestnika” do dnia 28 lutego 2018 r. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na adres sekretariat@kmpsp.suwalki.pl. Jednocześnie prosimy o dostarczenie oryginału „Karty uczestnika” w dniu eliminacji.

Eliminacje pisemne na poziomie powiatowym i ewentualny finał ustny (w przypadku tej samej ilości punktów zwycięzców na teście pisemnym) zostaną przeprowadzone w sali konferencyjnej na parterze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, przy ul. Pułaskiego 73.

Osobą wyznaczoną do kontaktu z ramienia tut. Komendy jest kpt. Michał Poradowski tel. (87)5660215.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi linkami:

Regulamin Konkursu

Zmiany do regulaminu OTWP

Materiały szkoleniowe