Struktura

Struktura Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach

Komendant Miejski

mł. bryg. mgr inż. Arkadiusz Buchowski 

funkcję pełni od 14.01.2018 r.

 

Zastępca Komendanta Miejskiego

bryg. mgr inż. Kazimierz Golubiewski

funkcję pełni od 12.03.2018 r.

 

 

 

Regulamin organizacyjny KM PSP w Suwałkach