Struktura

Struktura Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach

Komendant Miejski

bryg. mgr inż. Arkadiusz Buchowski 

funkcję pełni od 14.01.2018 r.

 

Zastępca Komendanta Miejskiego

bryg. mgr inż. Kazimierz Golubiewski

funkcję pełni od 12.03.2018 r.

 

 

 

Regulamin organizacyjny KM PSP w Suwałkach