Przetargi

 

28.11.2017 r. Ogłoszenie nr 623219-N-2017 z dnia 2017-11-28 r. Komenda Miejska Państwowej Straży

Pożarnej w Suwałkach: „Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach”

 

27.11.2017 r. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:„Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach”

 

24.11.2017 r. Informujemy o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty.

>>>>informacja o unieważnieniu wyboru najkorzystniejszej oferty

 

23.11.2017 r. Zwracamy się z zapytaniem ofertowym w sprawie zakupu paliwa do tut. Komendy. Szczegóły w załączeniu.

MT.0756.4.2017.SR

 

29.08.2017 r. Ogłoszenie nr 579219-N-2017 z dnia 2017-08-29 r. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach: „Budowa Komendy Miejskiej PSP i jednostki ratowniczo-gaśniczej w Suwałkach”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane , treść ogłoszenia i załączniki

OGŁOSZENIE O WYBORZE WYKONAWCY INWESTYCJI

Treść ogłoszenia