Zagrożenia przy dystrybucji paliw

Zagrożenia przy dystrybucji paliw płynnych i gazu płynnego.

Paliwa płynne i gaz płynny stanowią jedno z podstawowych i najpowszechniejszych źródeł energii wykorzystywanych w różnego rodzaju gałęziach przemysłu w procesach technologicznych oraz indywidualnych gospodarstwach domowych, a w szczególności w transporcie jako paliwo do silników spalinowych. Ze względu na rodzaj dystrybucji oraz wykorzystanie paliw płynnych i gazu płynnego wyróżniamy trzy podstawowe grupy sprzedaży:

  1. na stacjach paliw i auto-gazu, jako paliwo do pojazdów silnikowych,
  2. do przydomowych i przyzakładowych instalacji zbiornikowych służących do celów ogrzewania mieszkań, jak również w różnego rodzaju procesach technologicznych w zakładach pracy,
  3.  w butlach 11 kg i turystycznych do zasilania instalacji kuchenek gazowych.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zlokalizowane są 32 podmioty gospodarcze zajmujące się magazynowaniem i dystrybucją paliw płynnych i gazu płynnego propan – butan na stacjach paliw i auto-gazu, z czego 19 zlokalizowanych jest w mieście Suwałki i 13 na terenie powiatu suwalskiego. Oprócz tego występują również podmioty gospodarcze zajmujące się wymianą butli napełnionych gazem płynnym o masie 11 kg na butle opróżnione. Ze względu na brak informacji o powstawaniu i lokalizacji punktów wymiany butli, tutejsza Komenda nie posiada danych dotyczących ilości tych punktów, wiadomo natomiast, iż w obiegu znajduje się ok. 20 tys. butli z gazem płynnym o masie 11 kg. Paliwa płynne i gaz płynny mają również zastosowanie w przydomowych instalacjach zbiornikowych i kotłowniach służących do celów ogrzewania mieszkań oraz w różnego rodzaju procesach technologicznych prowadzonych w zakładach pracy, jak również jako paliwo w pojazdach i urządzeniach silnikowych.