Zagrożenia w przemyśle

Toksyczne środki przemysłowe (TSP).

Toksyczne środki przemysłowe (TSP) – substancje chemiczne, których właściwości chemiczno-fizyczne stwarzają zagrożenie dla środowiska, roślin i zwierząt. Występować mogą w postaci: gazów, cieczy i ciał stałych. W życiu codziennym bardzo często stykamy się z substancjami, które użytkowane w sposób nieprawidłowy niosą z sobą zagrożenie dla naszego zdrowia a niekiedy nawet życia. Do takich substancji zaliczyć można: środki ochrony roślin, środki dezynfekujące, paliwa, itp. TSP stwarzają zagrożenie związane z możliwością wywołania wybuchu, pożaru, zatrucia oraz napromieniowania.

Na terenie działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach zlokalizowanych jest 6 zakładów produkcyjnych, w których wykorzystywane są Toksyczne Środki Niebezpieczne i które w większości zlokalizowane są na terenie Miasta Suwałk.