Plan szkoleń OSP w 2019 r.

Szkolenia realizowane będą w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15. Jednostki OSP kierujące kandydatów na szkolenie zobligowane są przesłać kartę skierowania zatwierdzoną przez organ utrzymujący jednostkę oraz Prezesa/Naczelnika danej OSP. Szkolenie podstawowe odbywać się będzie zgodnie z nowymi wytycznymi z 2015r. Kandydaci dodatkowo zobligowani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.

Plan szkoleń OSP na 2019 r.
Lp. Rodzaj Szkolenia Termin Ilość osób do przeszkolenia
1. Szkolenie podstawowe ratowników OSP 02.02 – 28.04.2019 r. 26
2. Szkolenie podstawowe ratowników OSP 21.09 – 17.11.2019 r. 26
3. Szkolenie dowódców OSP 30.11 – 08.12.2019 r. 26