Plan szkoleń OSP w 2020 r.

Szkolenia realizowane będą w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15. Jednostki OSP kierujące kandydatów na szkolenie zobligowane są przesłać kartę skierowania zatwierdzoną przez organ utrzymujący jednostkę oraz Prezesa/Naczelnika danej OSP. Szkolenie podstawowe odbywać się będzie zgodnie z nowymi wytycznymi z 2015r. Kandydaci dodatkowo zobligowani są do posiadania aktualnych badań lekarskich.

Plan szkoleń OSP na 2020 r.
Lp. Rodzaj Szkolenia Termin Ilość osób do przeszkolenia
1. Szkolenie podstawowe ratowników OSP 08.02 – 18.04.2020 r. 26
2. Szkolenie kierowców konserwatorów sprzętu OSP

październik 2020

26
3. Szkolenie dowódców OSP grudzień 2020 20