Plan szkoleń OSP w 2018 r.

Szkolenia realizowane będą w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej PSP w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15. Jednostki OSP kierujące kandydatów na szkolenie zobligowane są przesłać kartę skierowania zatwierdzoną przez organ utrzymujący jednostkę oraz Prezesa/Naczelnika danej OSP. Szkolenie podstawowe odbywać się będzie zgodnie z nowymi wytycznymi z 2015r.

Plan szkoleń OSP na 2018 r.
Lp. Rodzaj Szkolenia Termin Ilość osób do przeszkolenia
1. Szkolenie podstawowe ratowników OSP 24.02 – 29.04.2018 r. 26
2. Szkolenie z zakresu przyjmowania śmigłowca LPR 28.04.2018 r. nieznana
3. Szkolenie podstawowe ratowników OSP 08.09.-28.10.2018 r. 26