Aktualności

Konkurs Plastyczny

konkurs

Zapraszamy do wzięcia udziału w XVI edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w Twoim domu będzie bezpiecznie!”. Tegoroczny konkurs odbywać się będzie na dwóch szczeblach: szkolnym i ogólnopolskim (nie ma eliminacji pośrednich)

 

Regulamin konkursu – strona KG PSP

Prace należy wysyłać bezpośrednio do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej do dnia 7 maja 2014r.

Spotkanie dotyczące odbiorów obiektów

Z inicjatywy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach w dniu 12 grudnia 2013r. odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji administracji publicznej, odpowiadającej za określone elementy procesu odbiorowego inwestycji realizowanych na terenie Miasta Suwałki oraz Powiatu Suwalskiego. W spotkaniu uczestniczył przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałki, jego odpowiednik dla Powiatu Ziemskiego, przedstawiciele administracji architektoniczno – budowlanej w/w jednostek samorządowych i oczywiście funkcjonariusze Sekcji Kontrolno – Rozpoznawczej Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach. Do głównych tematów poruszonych na spotkaniu zaliczyć należy:

• Zakres czynności kontrolno – rozpoznawczych w procesie odbiorowym,

• Zajmowanie stanowiska przez organ PSP w sprawie uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu.

• Uzgadnianie projektu budowlanego przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż.

• Zakres i forma projektu budowlanego w aspekcie określenia warunków ochrony przeciwpożarowej – błędy popełniane przy projektowaniu.

Galeria spotkania

Konferencja szkoleniowa dyspozytorów Państwowego Ratownictwa Medycznego, Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej

10 grudnia 2013r. w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 73 odbyła się konferencja szkoleniowa, której odbiorcami były służby dyżurne Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz Straży Pożarnej. Tematem wiodącym spotkania były zmiany, które nastąpią od 16 grudnia 2013r. w zakresie funkcjonowania telefony 112. Od tego dnia zgłoszenia kierowane na nr 112 odbierane będą w Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Białymstoku, i przekierowywane do odpowiedniej służby, w zależności od rodzaju zdarzenia i miejsca jego powstania.  Prelegentami spotkania byli m.in. przedstawiciele KW PSP w Białymstoku, KWP w Białymstoku, Dyrektor WSPR w Suwałkach, Kierownik WCPR w Białymstoku, Lekarz Koordynator Ratownictwa Medycznego PUW w Białymstoku.
Galeria spotkania<<<<<

Zakończyła się kolejna edycja szkolenia podstawowego dla strażaków ratowników OSP

2 grudnia br. został przeprowadzony egzamin końcowy szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP z terenu powiatu suwalskiego. Na szkolenie zakwalifikowano 26 kandydatów, natomiast ukończyło 24. Ukończenie szkolenia upoważnia druha do udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Szkolenie obejmowało 104 godziny zajęć, w których znalazł się m.in. wyjazd do komory dymowej w OSz PSP w Łapach. Wszystkim strażakom, którzy ukończyli szkolenie składamy szczere gratulacje. Rozpoczęcie następnej edycji szkolenia podstawowego planowane jest na przełomie stycznia i lutego 2014r.

Kilka zdjęć z części praktycznej egzaminu

Do góry