Aktualności

Więcej o: Ćwiczenia – Podlaskie Zakłady Zbożowe w Suwałkach

Ćwiczenia – Podlaskie Zakłady Zbożowe w Suwałkach

W dniach 28-30 września 2020 roku strażacy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach wraz z druhami OSP z jednostek Płociczno i Potasznia brali udział w ćwiczeniach doskonalących na obiektach Podlaskich Zakładów Zbożowych w Suwałkach. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych na wypadek wystąpienia miejscowych zdarzeń lub pożarów w obiektach posiadających na swoim terenie silosy zbożowe, oraz stwarzające zagrożenie wybuchem pyłów. Dodatkowo dzięki uprzejmości pracowników obiektu strażacy zapoznali się z obiektem, zabezpieczeniami, zagrożeniami oraz procedurami ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie obiektu.

Opracował: kpt. Robert Senda, KM PSP Suwałki

Zdjęcia: st. kpt. Michał Poradowski, KM PSP Suwałki

Więcej „Ćwiczenia – Podlaskie Zakłady Zbożowe w Suwałkach”

Więcej o: Kurs dowódców OSP

Kurs dowódców OSP

Komenda Miejska PSP w Suwałkach organizuje Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z programem szkolenia z dnia 17.11.2015 r.

Kurs odbędzie się w dniach 26.09.2020 – 04.10.2020 r. (soboty i niedziele) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15A. Ze względu na sytuację wirusową ilość miejsc możliwych do zrealizowania szkolenia jest ograniczona. Zajęcia dydaktyczne obejmują 33 godziny lekcyjne i zakończone zostaną egzaminem. Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • wiek – nie przekroczone 65 lat,
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • aktualne badania lekarskie
  • dostarczenie skierowania wraz z RODO

Sprawę prowadzi st. kpt. Michał Poradowski – JRG nr 1, tel. 47 7117504

Załączniki:

Więcej o: Druga edycja „Bitwy o wozy” – szczegóły

Druga edycja „Bitwy o wozy” – szczegóły

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu granic województw, który obowiązywał 31.12.1998 r.). O nowe pojazdy nie będą się jednak mogły ubiegać te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji. Co ważne, do frekwencji w każdej gminie nie będą wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach.

„Bitwa o wozy” jest akcją profrekwencyjną, która ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski. Dzięki akcji możliwe jest docenienie lokalnych społeczności poprzez sfinansowanie wozu strażackiego, dzięki któremu strażacy-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

W piątek, 3 lipca, 16 wójtów i burmistrzów z całej Polski otrzymało z rąk ministra Mariusza Kamińskiego promesy na zakup pojazdów w ramach pierwszej edycji „Bitwy o wozy”. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

Przypominamy, że dzięki środkom pochodzącym m.in. z MSWiA strażacy-ochotnicy z całej Polski otrzymają w tym roku prawie 600 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy ochotnicy są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w naszym kraju. Często docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi, potrafią działać w najtrudniejszych warunkach i na nich liczą mieszkańcy. Działalność OSP jest wszechstronna – w ostatnich latach strażacy OSP pokazali, że są świetnie przygotowani do działań ratowniczych po wystąpieniu wichur czy podtopień. Oprócz działań ratowniczych doskonale potrafią integrować lokalną społeczność. Są w swoich miejscowościach świetnymi organizatorami wielu wydarzeń. W ten sposób pokazują jak tworzyć świadome i aktywne społeczeństwo obywatelskie.

Na koniec 2019 r. w Polsce działało ponad 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do OSP należy ponad 500 tys. druhów i druhen. Strażacy-ochotnicy są ważnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP działają we wszystkich województwach. Najwięcej strażaków ochotników działa w województwie mazowieckim – ponad 60 tys. druhen i druhów.

Materiały

Zródło: https://www.gov.pl/web/mswia/szczegoly-drugiej-edycji-bitwy-o-wozy

Więcej o: Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy. Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

Więcej „Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy””