Informacje o Ochotniczej Straży Pożarnej

Siły i Środki Ochotniczych Straży Pożarnych

Obecnie na terenie powiatu suwalskiego działa 35 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających 966 druhów ochotników, w tym

  • 11 jednostek OSP włączonych do KSRG (448 druhów):
  • pierwszych 6 jednostek (OSP Raczki, OSP Filipów , OSP Bakałarzewo, OSP Jeleniewo, OSP Wiżajny, OSP Szypliszki) włączono do systemu w 1995 roku,
  • 3 jednostki (OSP Przerośl, OSP Rutka Tartak, OSP Potasznia), włączono w 1997 roku
  • 2 jednostki włączono w roku 2007 (OSP Kaletnik, OSP Nowa Wieś),
  • 23 jednostki OSP typu „S”
  • 1 jednostka OSP typu „M”

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, zajrzyj poniżej:

Zarząd Wojewódzki ZOSP RP województwa podlaskiego

Zarząd Główny ZOSP RP


Portal edukacyjny

Poniżej został umieszczony link do strony e-learningowej, gdzie dostępne są materiały dotyczące wszystkich szkoleń druhów OSP

Portal edukacyjny

W portalu należy się zarejestrować, szkolenia dla strażaków znajdują się w dziale 4.