KSRG

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy jest integralną częścią organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

 • pożarów
 • klęsk żywiołowych
 • innych zagrożeń

System ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, straże, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze umowy cywilnoprawnej zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych.

Państwowa Straż Pożarna – jest organizatorem Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska poprzez:

 • walkę z pożarami lub innymi klęskami żywiołowymi,
 • ratownictwo techniczne,
 • ratownictwo chemiczne,
 • ratownictwo ekologiczne,
 • ratownictwo medyczne.

Siły i Środki Ochotniczych Straży Pożarnych

Obecnie na terenie powiatu suwalskiego działa 35 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zrzeszających 966 druhów ochotników, w tym

 • 11 jednostek OSP włączonych do KSRG (448 druhów):
 • pierwszych 6 jednostek (OSP Raczki, OSP Filipów , OSP Bakałarzewo, OSP Jeleniewo, OSP Wiżajny, OSP Szypliszki) włączono do systemu w 1995 roku,
 • 3 jednostki (OSP Przerośl, OSP Rutka Tartak, OSP Potasznia), włączono w 1997 roku
 • 2 jednostki włączono w roku 2007 (OSP Kaletnik, OSP Nowa Wieś),
 • 23 jednostki OSP typu „S”
 • 1 jednostka OSP typu „M”

Aby dowiedzieć się więcej o działalności Ochotniczej Straży Pożarnej, zajrzyj poniżej:

Zarząd Wojewódzki ZOSP RP województwa podlaskiego

Zarząd Główny ZOSP RP