Kontakt

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
ul. Wincentego Witosa 10
16-400 Suwałki

UWAGA ! Z dniem 1 lipca 2020 roku uległa zmianie numery telefonów !

Godziny pracy :

Poniedziałek -Piątek    7.30 – 15.30

Sekretariat – 47 7117510
faks – 47 7117509
e-mail: sekretariat@kmpsp.suwalki.pl

Oficer prasowy
bryg. mgr inż. Kazimierz Golubiewski – 47 7117512,

 
Stanowisko Kierowania – 47 7117500, 47 7117501

 

Komórki organizacyjne KM PSP w Suwałkach

 

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa – 47 7117535 47 7117536

asp. sztab. Jacek Falicki


Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza – 47 7117520, 47 7117521

asp. Michał Lulis


Sekcja Finansów – 47 7117525, 47 7117526

str. mgr Sylwia Sieczkowska


Wydział Kwatermistrzowsko -Techniczny – 47 7117540, 47 7117541,
47 7117542

asp. mgr Tomasz Żuk


Wydział Operacyjny – 47 7117515

mł. bryg. mgr inż. Anna Dworak-Pertikas


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Suwałkach
ul. Mickiewicza 15a,16-400 Suwałki

kpt. inż. Robert Senda – Dowódca JRG nr 1 – 47 7117504

st. kpt. mgr inż. Michał Poradowski – Z-ca Dowódcy JRG nr 1 – 47 7117505

Punkt Alarmowy JRG nr 147 7117507


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Suwałkach
ul. Wincentego Witosa 10, 16-400 Suwałki

kpt. mgr Daniel Ptasiński – Dowódca JRG nr 2 – 47 7117551

mł. kpt. mgr Paweł Godlewski – Z-ca Dowódcy JRG nr 2 – 47 7117552

Punkt Alarmowy JRG nr 247 7117554

epuap2
cu