Kontakt

Komenda Miejska
Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach
ul. Witosa 10
16-400 Suwałki

Godziny pracy :

Poniedziałek -Piątek    7.30 – 15.30

Sekretariat – 87 566 0200
faks – 87 566 0216
e-mail: sekretariat@kmpsp.suwalki.pl

Oficer prasowy
st. kpt. Anna Dworak-Petrikas – 87 566 0215, kom. +48 695 204 098

 
Stanowisko Kierowania – 87 566 0204, 87 566 0207

 

Komórki organizacyjne KM PSP w Suwałkach

 

Sekcja Organizacyjno-Kadrowa – 87 566 0203

asp. sztab. Jacek Falicki


Sekcja Kontrolno-Rozpoznawcza – 87 566 0208, 87 566 0261

asp. Michał Lulis


Sekcja Finansów – 87 566 0209, 87 566 0210

mł. bryg. mgr inż. Krzysztof Tomczak


Wydział Kwatermistrzowsko -Techniczny – 87 566 0212, 87 566 0213, 87 566 0214

asp. mgr Tomasz Żuk


Wydział Operacyjny – 87 566 0215

st. kpt. mgr inż. Anna Dworak-Pertikas


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Suwałkach
ul. Mickiewicza 15,16-400 Suwałki

kpt. inż. Robert Senda – Dowódca JRG nr 1 – 87 566 0217

st. kpt. mgr inż. Michał Poradowski – Z-ca Dowódcy JRG nr 1 – 87 566 0217

Punkt Alarmowy JRG nr 1 – 87 566 0205


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 w Suwałkach
ul. Witosa 10,16-400 Suwałki

kpt. mgr Daniel Ptasiński – Dowódca JRG nr 2 – 87 566 0264

Punkt Alarmowy JRG nr 2 – 87 566 0263

epuap2
cu