Więcej o: Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze w Płocicznie i Rutce Tartak, powiat suwalski.

Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze w Płocicznie i Rutce Tartak, powiat suwalski.

9 listopada 2019 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie, a następnie w Rutce Tartak odbyły się uroczyste zbiórki z okazji przekazania nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rutce Tartak.

Więcej „Nowe samochody ratowniczo – gaśnicze w Płocicznie i Rutce Tartak, powiat suwalski.”

Więcej o: Komunikat !

Komunikat !

W dniu 31 października 2019 roku będzie przenoszona siedziba Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach do nowego obiektu przy ul. Witosa 10.

Zapraszamy do nowej siedziby.

Więcej o: Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR

Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR

17 października 2019 roku w Suwałkach odbyło się szkolenie w zakresie współdziałania strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Teoretyczną część zajęć zorganizowano i przeprowadzono na bazie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, natomiast szkolenie praktyczne z wykorzystaniem śmigłowca EC 135 z bazy HEMS w Suwałkach miało miejsce na lądowisku gminnym w Jeleniewie.

Więcej „Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR”