Więcej o: Kurs dowódców OSP

Kurs dowódców OSP

Komenda Miejska PSP w Suwałkach organizuje Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z programem szkolenia z dnia 17.11.2015 r.

Kurs odbędzie się w dniach 26.09.2020 – 04.10.2020 r. (soboty i niedziele) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15A. Ze względu na sytuację wirusową ilość miejsc możliwych do zrealizowania szkolenia jest ograniczona. Zajęcia dydaktyczne obejmują 33 godziny lekcyjne i zakończone zostaną egzaminem. Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • wiek – nie przekroczone 65 lat,
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • aktualne badania lekarskie
  • dostarczenie skierowania wraz z RODO

Sprawę prowadzi st. kpt. Michał Poradowski – JRG nr 1, tel. 47 7117504

Załączniki:

Więcej o: Druga edycja „Bitwy o wozy” – szczegóły

Druga edycja „Bitwy o wozy” – szczegóły

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Środki na zakup średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych trafią do 49 gmin z najwyższą frekwencją w każdym z 49 byłych województw (według stanu granic województw, który obowiązywał 31.12.1998 r.). O nowe pojazdy nie będą się jednak mogły ubiegać te samorządy, które otrzymały wozy w ramach pierwszej edycji akcji. Co ważne, do frekwencji w każdej gminie nie będą wliczane głosy oddane przy użyciu zaświadczeń, czyli od osób, które na co dzień nie mieszkają w tych gminach.

„Bitwa o wozy” jest akcją profrekwencyjną, która ma na celu propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski. Dzięki akcji możliwe jest docenienie lokalnych społeczności poprzez sfinansowanie wozu strażackiego, dzięki któremu strażacy-ochotnicy będą mogli jeszcze skuteczniej dbać o bezpieczeństwo mieszkańców.

W piątek, 3 lipca, 16 wójtów i burmistrzów z całej Polski otrzymało z rąk ministra Mariusza Kamińskiego promesy na zakup pojazdów w ramach pierwszej edycji „Bitwy o wozy”. Każda z wyróżnionych jednostek samorządu osiągnęła najwyższą frekwencję w swoim województwie. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Frekwencja wyborcza wśród zwycięskich gmin wyniosła w I turze wyborów prezydenckich od 67% do 86%.

Przypominamy, że dzięki środkom pochodzącym m.in. z MSWiA strażacy-ochotnicy z całej Polski otrzymają w tym roku prawie 600 nowych wozów ratowniczo-gaśniczych.

Strażacy ochotnicy są ważnym elementem systemu bezpieczeństwa w naszym kraju. Często docierają na miejsce zdarzenia jako pierwsi, potrafią działać w najtrudniejszych warunkach i na nich liczą mieszkańcy. Działalność OSP jest wszechstronna – w ostatnich latach strażacy OSP pokazali, że są świetnie przygotowani do działań ratowniczych po wystąpieniu wichur czy podtopień. Oprócz działań ratowniczych doskonale potrafią integrować lokalną społeczność. Są w swoich miejscowościach świetnymi organizatorami wielu wydarzeń. W ten sposób pokazują jak tworzyć świadome i aktywne społeczeństwo obywatelskie.

Na koniec 2019 r. w Polsce działało ponad 16 tys. jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Do OSP należy ponad 500 tys. druhów i druhen. Strażacy-ochotnicy są ważnym ogniwem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. OSP działają we wszystkich województwach. Najwięcej strażaków ochotników działa w województwie mazowieckim – ponad 60 tys. druhen i druhów.

Materiały

Zródło: https://www.gov.pl/web/mswia/szczegoly-drugiej-edycji-bitwy-o-wozy

Więcej o: Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy”

Minister Mariusz Kamiński poinformował, że odbędzie się druga edycja akcji „Bitwa o wozy. Środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.) gmina do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją w II turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

Więcej „Będzie kolejna edycja „Bitwy o wozy””

#GaszynChallenge JRG nr 1

Odpowiadamy na akcję charytatywną dotyczącą zbiórki pieniędzy dla Hani Poczobut z Ełku z ciężką chorobą SMA. Mamy nadzieję że nasze włączenie się w akcję pomoże w zbiórce niezbędnych środków na leczenie. Oczywiście JRG nr 1 w Suwałkach dorzuca się do zbiórki. Zachęcamy do pomagania:

www.siepomaga.pl/hania

Opracował: st. kpt. Michał Poradowski

Zdjęcia: kpt. Mariusz Wąsewicz

Więcej o: WFOŚiGW – Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – MAŁY STRAŻAK

WFOŚiGW – Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – MAŁY STRAŻAK

Zachęcamy jednostki OSP do składania wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego ze środków programu może wynosić do 25 000,00 zł.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://wfosigw.bialystok.pl/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz.htm

Więcej o: Pożar stodoły

Pożar stodoły

W nocy z 16 na 17 marca 2020r. w Suwałkach na ul. Sianożęć doszło do pożaru drewnianej stodoły.  W chwili przybycia pierwszego zastępu cały budynek był objęty pożarem. Palił się również samochód ciężarowy znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku. Strażacy bronili sąsiednich budynków dwoma prądami gaśniczymi wody. Po przyjeździe kolejnych zastępów wprowadzono dodatkowe cztery prądy gaśnicze w natarciu na płonący budynek i pojazd. W wyniku zdarzenia stodoła oraz samochód ciężarowy spłonęły, uratowano natomiast dom, garaż i oborę. Przyczynę zdarzenia ustala policja. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał.

W działaniach ratowniczych uczestniczyły  4 zastępy PSP oraz jednostki OSP z Nowej Wsi i Potaszni, 25 ratowników.

Opracował: kpt. Robert Senda

Zdjęcie : kpt. Maciej Prolejko