Działania ratownicze w powiecie suwalskim

2 grudnia 2020 r., suwalscy strażacy wyjeżdżali kilkakrotnie do różnego rodzaju zdarzeń. Najgroźniej zapowiadającymi się były dwa wypadki, jeden na terenie miasta Suwałk, a drugi w Gminie Raczki.
Pierwszy, został zgłoszony do dyżurnego Stanowiska Kierowania KM PSP w Suwałkach o godzinie 13.34 i dotyczył zderzenia dwóch pojazdów osobowych, którymi podróżowało 9 osób. Działania zastępów PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, neutralizacji płynów eksploatacyjnych oraz odłączeniu klem akumulatorów w pojazdach. W skutek zderzenia samochodów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Suwałkach, Zespoły Ratownictwa Medycznego przetransportowały 6 osób.
Drugi wypadek miał miejsce w godzinach popołudniowych w okolicy miejscowości Moczydły. Tam doszło do zderzenia samochodu osobowego z ciężarowym. Na miejsce jako pierwszy przybył zastęp z OSP w Raczkach. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu i oświetleniu miejsca akcji ratowniczej, odłączeniu akumulatora, wstrzymaniu ruchu drogowego, pomocy ZRM w transporcie poszkodowanego do ambulansu oraz ograniczeniu wycieku oleju silnikowego.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: st. kpt. Michał Poradowski, KM PSP w Suwałkach.