Pożar budynku letniskowego w powiecie suwalskim

30 listopada 2020 roku, o godzinie 16.40 dyżury Stanowiska Kierowania KM PSP
w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o pożarze budynku wypoczynkowego w miejscowości Nowa Wieś.
Do działań ratowniczo – gaśniczych natychmiast zadysponowano siły i środki z JRG
nr 1 w Suwałkach oraz OSP w Bakałarzewie. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że pożarem objęta jest cześć poddasza użytkowego oraz więźba dachowa. Działania w pierwszej fazie polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, ustaleniu czy nie ma osób poszkodowanych, podaniu prądu gaśniczego
oraz zorganizowaniu zasilania wodnego z pobliskiego hydrantu. W trakcie dalszego rozpoznania ustalono, że pożar zagraża sąsiedniemu budynkowi i po dotarciu kolejnych jednostek przystąpiono do jego obrony. Po stłumieniu ognia wprowadzono rotę ratowników do budynku, która zlokalizowała główne ognisko pożaru, co wpłynęło na szybkie opanowanie zagrożenia. Dalsze działania polegały na rozbiórce elementów wykończeniowych ścian
i sufitów w celu dogaszenia zarzewi ognia oraz ponownym sprawdzeniu pomieszczeń za pomocą kamery termowizyjnej.
W działaniach ratowniczych uczestniczyły 4 zastępy PSP oraz 3 jednostki OSP KSRG
z Bakałarzewa, Raczek i Potaszni. Łącznie 25 ratowników.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.
Zdjęcia: kpt. Robert Senda, KM PSP w Suwałkach.