Izolowane zdarzenie ratownictwa medycznego – Suwałki

17 listopada 2020 r. w godzinach porannych dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego PSP w Suwałkach przyjął zgłoszenie dotyczące problemów z oddychaniem dziecka w jednym z suwalskim żłobków. Zgłoszenie zostało przekazane przez dyspozytora medycznego, który ze względu na brak wolnych Zespołów Ratownictwa Medycznego na terenie miasta, poprosił o pomoc Państwową Straż Pożarną, do czasu przyjazdu najbliższego wolnego ZRM. Dyżurny SK KM PSP niezwłocznie zadysponował ratowników z JRG nr 1.
Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia stwierdzono, że pielęgniarka wraz
z personelem żłobka jest w trakcie udzielania bez przyrządowej pomocy medycznej osobie poszkodowanej, u której występuje niedrożność oddechowa. Funkcjonariusze natychmiast podjęli udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy, co doprowadziło do poprawy czynności oddechowych. Następnie ze względu na występujące objawy sprawdzono saturację, zmierzono poziom glukozy i podano tlen. Po dojechaniu Zespołu Ratownictwa Medycznego na miejsce zdarzenia, dziecko przekazano załodze ambulansu.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach,
Zdjęcie: Archiwum KM PSP w Suwałkach.