Ćwiczenia – Podlaskie Zakłady Zbożowe w Suwałkach

W dniach 28-30 września 2020 roku strażacy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach wraz z druhami OSP z jednostek Płociczno i Potasznia brali udział w ćwiczeniach doskonalących na obiektach Podlaskich Zakładów Zbożowych w Suwałkach. Ćwiczenia miały na celu doskonalenie prowadzenia akcji ratowniczo gaśniczych na wypadek wystąpienia miejscowych zdarzeń lub pożarów w obiektach posiadających na swoim terenie silosy zbożowe, oraz stwarzające zagrożenie wybuchem pyłów. Dodatkowo dzięki uprzejmości pracowników obiektu strażacy zapoznali się z obiektem, zabezpieczeniami, zagrożeniami oraz procedurami ochrony przeciwpożarowej obowiązującymi na terenie obiektu.

Opracował: kpt. Robert Senda, KM PSP Suwałki

Zdjęcia: st. kpt. Michał Poradowski, KM PSP Suwałki