Komenda Miejska PSP w Suwałkach wspomaga działania w walce z koronawirusem

W dniach 28 – 31 sierpnia 2020 r. strażacy z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach współpracując z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego i Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego pomagali w dystrybucji płynów do dezynfekcji, maseczek ochronnych oraz termometrów przeznaczonych do placówek oświatowych z terenu miasta
i powiatu suwalskiego. Dzięki przekazanym środkom, placówki edukacyjne mogą zadbać
o bezpieczeństwo personelu i dzieci w okresie walki z koronawirusem. Łącznie przekazanych będzie 34600 sztuk maseczek ochronnych i 8850 litrów płynu do dezynfekcji 46 szkołom,
w tym również termometry do szkół podstawowych.

Opracował: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach