Kurs dowódców OSP

Komenda Miejska PSP w Suwałkach organizuje Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z programem szkolenia z dnia 17.11.2015 r.

Kurs odbędzie się w dniach 26.09.2020 – 04.10.2020 r. (soboty i niedziele) w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej nr 1 w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15A. Ze względu na sytuację wirusową ilość miejsc możliwych do zrealizowania szkolenia jest ograniczona. Zajęcia dydaktyczne obejmują 33 godziny lekcyjne i zakończone zostaną egzaminem. Warunki przyjęcia na szkolenie:

  • wiek – nie przekroczone 65 lat,
  • minimum 3-letni okres od uzyskania wyszkolenia uprawniającego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych,
  • aktualne badania lekarskie
  • dostarczenie skierowania wraz z RODO

Sprawę prowadzi st. kpt. Michał Poradowski – JRG nr 1, tel. 47 7117504

Załączniki: