Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powiat suwalski

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, działania strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się pandemii na terenie powiatu suwalskiego prowadzone były zarówno na przejściu granicznym w Budzisku, jak i przy Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

W okresie od 12 marca do 12 czerwca 2020 r. na przejściu granicznym w Budzisku odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej funkcjonariusze Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Suwałkach całodobowo prowadzi pomiar temperatury ciała wszystkich osób wjeżdżających do kraju, tym samym wspomagając działania Straży Granicznej. Dokonano kontroli około 21 300 pojazdów, zmierzono temperaturę około 27 300 osobom, które wjechały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dzięki działaniom Prokuratury Okręgowej oraz Sądu Rejonowego w Suwałkach pozyskano około 90 l wysokoprocentowego alkoholu, który posłużył do dezynfekcji sprzętu oraz wyposażenia osobistego ratowników.

W chwili obecnej utrzymywany jest punkt pobierania wymazów przy Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Opracowanie: mł. bryg. Anna Dworak-Pertikas, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach