WFOŚiGW – Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – MAŁY STRAŻAK

Zachęcamy jednostki OSP do składania wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego ze środków programu może wynosić do 25 000,00 zł.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://wfosigw.bialystok.pl/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz.htm