Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powiat suwalski

W ramach ciągłych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 suwalscy strażacy w ramach pomocy straży granicznej, prowadzą kontrolę sanitarną na przejściu granicznym w Budzisku, polegającą na pomiarze temperatury osób wjeżdżających na teren kraju.

Ponadto utrzymywana jest w ciągłej gotowości polowa izba przyjęć składająca się z trzech namiotów pneumatycznych rozstawionych przed Oddziałem Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach. W chwili obecnej jeden z namiotów służy jako mobilny punkt pobierania wymazów.

Opracowanie: mł. bryg. Anna Dworak-Pertikas, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach