Więcej o: Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powiat suwalski

Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powiat suwalski

W związku z koniecznością ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, działania strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach w ramach zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania rozprzestrzeniania się pandemii na terenie powiatu suwalskiego prowadzone były zarówno na przejściu granicznym w Budzisku, jak i przy Szpitalu Wojewódzkim im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

Więcej „Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powiat suwalski”

#GaszynChallenge KM PSP i JRG nr 2

Odpowiadamy na akcję charytatywną dotyczącą zbiórki pieniędzy dla Hani Poczobut z Ełku z ciężką chorobą SMA. Mamy nadzieję że nasze włączenie się w akcję pomoże w zbiórce niezbędnych środków na leczenie. Oczywiście KM PSP i JRG nr 2 w Suwałkach dorzuca się do zbiórki. Zachęcamy do pomagania:

www.siepomaga.pl/hania

Zdjęcia: kpt. Mariusz Wąsewicz

#GaszynChallenge JRG nr 1

Odpowiadamy na akcję charytatywną dotyczącą zbiórki pieniędzy dla Hani Poczobut z Ełku z ciężką chorobą SMA. Mamy nadzieję że nasze włączenie się w akcję pomoże w zbiórce niezbędnych środków na leczenie. Oczywiście JRG nr 1 w Suwałkach dorzuca się do zbiórki. Zachęcamy do pomagania:

www.siepomaga.pl/hania

Opracował: st. kpt. Michał Poradowski

Zdjęcia: kpt. Mariusz Wąsewicz

Więcej o: WFOŚiGW – Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – MAŁY STRAŻAK

WFOŚiGW – Nabór wniosków na dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – MAŁY STRAŻAK

Zachęcamy jednostki OSP do składania wniosków o dofinansowanie.

Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Maksymalna kwota dotacji, o którą może ubiegać się dana Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu województwa podlaskiego ze środków programu może wynosić do 25 000,00 zł.

Szczegóły na stronie internetowej:

http://wfosigw.bialystok.pl/przeciwdzialanie-i-likwidacja-zagrozen-srodowiska-lz.htm

Więcej o: Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie

Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie

– Chcemy zatrzymać Was w służbie i oferujemy atrakcyjne warunki pracy – powiedział Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. – To ważny sygnał dla doświadczonych funkcjonariuszy, którzy mają szereg sukcesów na swoim koncie – dodał. Przyjęty dziś (9 czerwca br.) przez Radę Ministrów projekt ustawy dotyczący służb mundurowych wprowadza m.in. świadczenia motywacyjne po 25 latach służby, wzmocnioną ochronę prawną funkcjonariuszy oraz korzystniejsze zasady naliczania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Więcej „Dodatek dla funkcjonariuszy dłużej pozostających w służbie”

Więcej o: Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powiat suwalski

Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powiat suwalski

W ramach ciągłych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 suwalscy strażacy w ramach pomocy straży granicznej, prowadzą kontrolę sanitarną na przejściu granicznym w Budzisku, polegającą na pomiarze temperatury osób wjeżdżających na teren kraju.

Więcej „Działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, powiat suwalski”