Poszukiwania osoby zaginionej w Jeziorze Hańcza

21 maja 2020 roku po godzinie 15 dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o zaginięciu płetwonurka, który nurkował w Jeziorze Hańcza.

Do akcji ratowniczej skierowano dwie Specjalistyczne Grupy Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach i Komendy Powiatowej PSP 
w Grajewie. Po przybyciu na miejsce zdarzenia, działania straży pożarnej polegały na penetracji części akwenu przez nurków i przeszukiwaniu dna zbiornika przy użyciu sonaru opuszczanego oraz sprawdzaniu linii brzegowej z jednostki pływającej. Warunki prowadzenia działań były bardzo utrudnione ze względu na wiejący silny wiatr, powodujący duże zafalowanie akwenu. Ze względu na zapadający zmierzch i długi czas poszukiwań działania zostały odroczone do dnia następnego.
Ze względu na dużą głębokość akwenu (około 45 metrów we wskazanym przez świadków miejscu) do działań poszukiwawczych w dniu 22 maja b. r. skierowano większą ilość sił i środków w postaci trzech Specjalistycznych Grup Ratownictwa Wodno – Nurkowego z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach, Komendy Powiatowej PSP w Grajewie i Augustowie wraz z robotem do prac podwodnych, sonarami oraz jednostkami pływającymi PSP i Policji, a także nurków z KW Policji w Białymstoku. Po zlokalizowaniu osoby poszkodowanej, przy użyciu sprzętu poszukiwawczego przystąpiono do jej wydobycia na powierzchnie, a następnie odholowano do brzegu. W trakcie działań współpracowano za zgodą prokuratora z instruktorem nurkowania posiadającym uprawnienia techniczne z jednej 
z lokalnych szkół nurkowych.
Przez dwa dni poszukiwań w działaniach łącznie było zaangażowanych 24 strażaków, 22 funkcjonariuszy Policji i 5 ratowników medycznych.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach,
Zdjęcia: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.