Apel z okazji obchodów Dnia Strażaka w Suwałkach

4 maja 2020 roku w siedzibie Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach przy ulicy Witosa i  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Nr 2, a następnie w Jednostce Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 przy ulicy Mickiewicza w Suwałkach odbyły się apele z okazji Dnia Strażaka.

Tegoroczne obchody strażackiego święta miały symboliczny charakter ze względu na panującą w naszym kraju i świecie pandemię koronawirusa. W uroczystościach wzięli udział tylko funkcjonariusze i pracownicy cywilni komendy, którzy tego dnia pełnili służbę.

Apele rozpoczynane były od złożenia meldunku przez poszczególnych dowódców JRG komendantowi miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej bryg. Arkadiuszowi Buchowskiemu. Następnie odczytano listy z życzeniami z okazji Dnia Strażaka przesłane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Po czym dokonano odczytania komunikatów o przyznaniu:

– 2 awansów na kolejne stopnie oficerskie,
– awansu na pierwszy stopień oficerski,
– 5 awansów w korpusie aspiranckim,
– 7 awansów w korpusie podoficerskim,

o odznaczeniu:
– funkcjonariusza Srebrną odznaką „Zasłużony dla ochrony przeciwpożarowej”,

o wyróżnieniu:
– 2 strażaków nagrodą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej,
– 5 funkcjonariuszy nagrodą Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.
W dalszej części apelu głos zabrał Komendant Miejski PSP w Suwałkach, który w swoim wystąpieniu podziękował strażakom i pracownikom za ich ofiarną służbę, wkład pracy niesiony w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, a szczególnie w czasie pandemii koronawirusa. Po przemówieniu został złożony meldunek o zakończeniu apelu.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: asp. sztab. Jacek Falicki, bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.