Kontynuacja działań w związku z epidemią koronawirusa – powiat suwalski

W ramach kontynuacji działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 suwalscy strażacy PSP i OSP realizują szereg zadań do których, między innymi należy:

 • prowadzenie kontroli sanitarnej na terenie przejścia granicznego w Budzisku, polegającej na mierzeniu temperatury osób wjeżdżających na teren kraju,
 • utrzymywanie w ciągłej gotowości  namiotów pneumatycznych rozstawionych przed Oddziałem Chorób Zakaźnych Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika  Rydygiera w Suwałkach, które mają służyć jako polowe izby przyjęć, 
 • dostarczanie wyżywienia i innych artykułów bieżących potrzeb osobom znajdującym się na kwarantannie. Obecnie te czynności realizują strażacy z OSP w Filipowie, po otrzymaniu żywności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto Komenda Miejska PSP w Suwałkach wdrożyła następujące czynności w funkcjonowaniu, mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się pandemii, takie jak:

 • ograniczenie do niezbędnego minimum wizyt petentów w obiektach PSP,
  naprzemienny system pracy zdalnej dla części funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • procedury zmian służby oraz codziennej pracy, ograniczające do niezbędnego minimum  
 • kontakt funkcjonariuszy i pracowników cywilnych,
 • zachowywanie reżimu sanitarnego,
 • pełnienie służby w 4 zmianowym systemie, przez strażaków podziału bojowego
  i stanowiska kierowania.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.
Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach, OSP w Filipowie.