Działania PSP w Suwałkach związane z wirusem SARS-Cov-2

W związku z koniecznością ograniczenia transmisji koronowirusa
SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19, w dalszym ciągu kontynuowanesą działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach związane z prowadzeniem kontroli sanitarnej na przejściu granicznym w Budzisku. Codziennie odpowiednio zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej funkcjonariusze prowadzą pomiary temperatury ciała wskazanych osób wjeżdżających do kraju.

Ponadto Komenda Miejska PSP w Suwałkach realizuje szereg zadań
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
rozprzestrzeniania się pandemii w tym m.in.:

– ograniczenie do niezbędnego minimum wizyty petentów w obiektach PSP,
– naprzemienny system pracy zdalnej dla części funkcjonariuszy i
pracowników cywilnych,
– procedury zmian służby oraz codziennej pracy w KM PSP w Suwałkach,
ograniczające do niezbędnego minimum kontakt funkcjonariuszy i
pracowników cywilnych.

W ramach powyższych działań przekazuje się również na bieżąco jednostkom ochotniczych straży pożarnych materiały edukacyjne do prowadzenia szkoleń w ramach samokształcenia kierowanego z zasad postępowania na wypadek dysponowania przez Państwową Straż Pożarną do działań ratowniczych i pomocniczych przy zagrożeniu koronawirusem.

Opracowanie: Wydział Operacyjny, KM PSP w Suwałkach.
Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach.