Pożar budynku gospodarczego

27 marca 2020 r. w godzinach wieczornych dyżurny Stanowiska Kierowania KM PSP w Suwałkach otrzymał zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Ignatowizna.

 Po przybyciu na miejsce pożaru pierwszej jednostki ochrony przeciwpożarowej stwierdzono, że pali się więźba dachowa drewnianego budynku wolnostojącego, krytego blachą. Z informacji uzyskanych od właściciela wynikało, że około 60 sztuk inwentarza, zostało ewakuowanych w bezpieczne miejsce przez pracowników i w wyniku tych działań jeden z mężczyzn doznał urazu barku. Działania straży pożarnej polegały na podaniu pięciu prądów wody w natarciu na palącą się więźbę dachową obiektu oraz udzieleniu pomocy poszkodowanej osobie, która następnie została przekazana Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Po stłumieniu ognia, przy użyciu podręcznego sprzętu burzącego przystąpiono do rozbiórki nadpalonego drewnianego stropu, celem dogaszenia pojedynczych zarzewi. Podczas dogaszania ukrytych źródeł ognia stwierdzono, iż spaleniu uległo kilka sztuk zwierząt.

W działaniach ratowniczych uczestniczyły dwa zastępy z Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach oraz pięć zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych, po jednym z Wiżajn, Jeleniewa i Szypliszk oraz dwa z Rutki – Tartak, łącznie 37 ratowników.   

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach,
Zdjęcia: asp. sztab. Daniel Sadłowski, KM PSP w Suwałkach.