Procedura przyjmowania i wydawania dokumentacji

W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach wprowadza od dnia 17 marca 2020 roku do odwołania ograniczenia do minimum dostęp osób postronnych do obiektów PSP.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo interesanci proszeni są o załatwianie spraw telefonicznie, korespondencyjnie, za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

W przypadku konieczności załatwienia sprawy osobiście proszę o telefoniczne umówienie się w sekretariacie Komendy lub pracownikiem z poszczególnych komórek organizacyjnych.

Sekretariat tel. 87 566 02 00 fax 87 566 02 16 e-mail: sekretariat@kmpsp.suwalki.pl

Adres do korespondencji:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

ul. Witosa 10

16-400 Suwałki

Sekcja Organizacyjno – Kadrowa tel. 87 566 02 03

Sekcja Finansowa tel. 87 566 02 09

Sekcja Kontrolno – Rozpoznawcza tel. 87 566 02 08

Wydział Kwatermistrzowsko – Techniczny tel. 87 566 02 12 lub 87 566 02 13

Wydział Operacyjny tel. 87 566 02 15 lub  87 566 02 64

Dowódca JRG nr 1 – 87 566 02 17

Dowódca JRG nr 2 – 87 566 02 64.

Sposób załatwiania spraw osobiście:

  • składane dokumenty muszą znajdować się w kopercie i zawierać adres korespondencyjny wnioskodawcy wraz z innymi danymi kontaktowymi (numer telefonu, adres e-mail),
  • dokumenty należy złożyć w wyznaczonym miejscu w siedzibie KM PSP Suwałki – petenci pozostawiają korespondencję w godz. 7.30 – 15.30 na stoliku bez bezpośredniego kontaktu z pracownikami Komendy,
  • potwierdzenie złożenia dokumentacji zostanie przesłane drogą elektroniczną bądź listownie po upływie 72 godzin,
  • dokumentacja w wersji papierowej będzie możliwa do odbioru w wyznaczonym punkcie po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z sekretariatem KM PSP w Suwałkach.