XLIII Otwarty Turniej Wiedzy Pożarniczej – Eliminacje powiatowe w Suwałkach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach informuje, że w 2020 r. planowana jest kontynuacja Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Turniej ten zostanie zorganizowany przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach przy współudziale Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Suwałkach.

Eliminacje powiatowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu suwalskiego zorganizowane zostaną w grupach wiekowych:

  • uczniowie szkół podstawowych klas I-VI,
  • uczniowie szkół podstawowych klas VII-VIII,

Eliminacje powiatowe do turnieju zostaną przeprowadzone w siedzibie tut. Komendy – ul. Witosa 10, 16-400 Suwałki w terminie 24 marca 2020 r.

Szkoły proszone są o wyłonienie spośród zainteresowanych konkursem po 1 osobie do etapu powiatowego oraz przesłanie „Karty uczestnika” oraz „Oświadczenia RODO” do dnia 19 marca 2020 r. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na adres sekretariat@kmpsp.suwalki.pl. Jednocześnie proszę o dostarczenie oryginału „Karty uczestnika” oraz „Oświadczenia RODO” w dniu eliminacji.

Eliminacje pisemne na poziomie powiatowym i ewentualny finał ustny (w przypadku tej samej ilości punktów zwycięzców na teście pisemnym) zostaną przeprowadzone w sali konferencyjnej na pierwszym piętrze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, przy ul. Witosa 10.