Narada Roczna KM PSP w Suwałkach

W dniu 07 lutego 2020 roku w Sali konferencyjnej tutejszej jednostki organizacyjnej odbyła się narada roczna Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach. Celem narady było omówienie działalności Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach w 2019 roku.

W odprawie uczestniczyli:

  • Jarosław Zieliński poseł na Sejm Rzeczpospolitej
  • nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP,
  • Czesław Renkiewicz – Prezydent Miasta Suwałk,
  • Witold Kowalewski – Starosta Suwalski,
  • Tadeusz Chołko członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Suwałkach,
  • ksiądz Prałat Lech Łuba – kapelan suwalskich strażaków,
  • władze oraz przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego,
  • Prezesi i Naczelnicy Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego,
  • przedstawiciele służb mundurowych współdziałających z tutejsza jednostka organizacyjną.
  • funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach.

         Naradę otworzył  mł.bryg.mgr inż. Arkadiusz Buchowski – Komendant Miejski PSP, który przedstawił aspekty działań ratowniczo-gaśniczych, zagadnienia z zakresu finansowego, kwatermistrzowsko-technicznego oraz kadrowego w 2019 roku. Ponadto przedstawił osiągnięcia inwestycyjne w postaci zakupu sprzętu, modernizacji, remontu obiektów oraz budowy nowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą.

Następnie głos zabrał Jarosław Zieliński poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, który podziękowałem wszystkim strażakom za ich zaangażowanie i poświęcenie w codziennej służbie państwu i obywatelom. Podkreśliłem, że niezmiennie cieszą się oni bardzo wysokim zaufaniem społecznym, na które zapracowali swoją profesjonalną, rzetelną i ofiarną służbą. Podsumowując ostatnie cztery lata i ostatni 2019 rok powiedział, że dzięki wprowadzonym rozwiązaniom systemowym i zdecydowanemu zwiększeniu środków finansowych na PSP i OSP kondycja tych służb uległa znaczącej poprawie, a „poprzeczka w zakresie wzmacniania ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa została zawieszona wysoko”.

Następnie nadbryg. Jarosław Wendt – Podlaski Komendant Wojewódzki PSP przedstawił ocenę tutejszej jednostki organizacyjnej na tle pozostałych komend miejskich/powiatowych województwa podlaskiego oraz omówił funkcjonowanie ochrony przeciwpożarowej w 2019 roku na terenie województwa podlaskiego.

Następni mówcy Prezydent miasta Suwałk Pan Czesław Renkiewicz, Starosta Suwalski Pan Witold Kowalewski oraz Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Suwałkach dh Tadeusz Chołko podziękowali strażakom, pracownikom cywilnym tut. Komendy oraz druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za dotychczasowy wkład w ochronę przeciwpożarową na terenie miasta Suwałki i powiatu suwalskiego.