Ćwiczenia z segregacji medycznej podczas zdarzeń masowych

13 grudnia 2019 roku na terenie Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Suwałkach przy ul. Mickiewicza 15, odbyły się ćwiczenia z segregacji medycznej podczas zdarzeń masowych.

W ćwiczeniach brali udział strażacy zmiany służbowej oraz druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Suwalskiego przy współudziale z Komendą Wojewódzką PSP w Białymstoku, studentów i wykładowców PWSZ w Suwałkach, Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego oraz nauczycieli i uczniów z Liceum Ogólnokształcącego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku z Siedzibą w Suwałkach. W sumie w ćwiczeniach udział wzięło 88 osób z czego ćwiczących 53 osoby, 28 pozorantów oraz 7 rozjemców i obserwatorów ćwiczeń.
Zakres ćwiczeń obejmował:
• sprawdzenie skuteczności alarmowania, dysponowania sił i środków przez SK KM w Suwałkach, systemu selektywnego alarmowania,
• praktyczne przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej na pozorowanym zdarzeniu z dużą ilością osób poszkodowanych,
• doskonalenie współpracy pomiędzy siłami JRG w Suwałkach, OSP powiatu suwalskiego, ZRM, oraz KW PSP Białystok.
• sprawdzenie przygotowania i reakcji pracowników na powstałe (pozorowane) zdarzenie,
• organizację przyjęcia punktu sił i środków,
• sprawdzenie umiejętności i wyszkolenia strażaków, ratowników podczas zagrożeń związanych z akcją ratowniczo – gaśniczą, oraz przygotowaniem i organizacją ewakuacji osób poszkodowanych z pojazdów komunikacyjnych,
• doskonalenie budowy zaplecza logistycznego na terenie działań,
• sprawdzenie umiejętności wyznaczenia lądowiska i przyjęcia śmigłowca LPR na lądowisku.

Opracowanie: kpt. Robert Senda, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: Anna Krzywicka, mł. asp. Dawid Kozłowski