Szkolenie dowódców OSP

W dniach 7 – 15 grudnia 2019 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej i Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach odbyło się szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu suwalskiego.

Szkolenie zorganizowane było przez Komendę Miejska PSP w Suwałkach i przeprowadzone zgodnie z „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” z 2015 roku. Kształcenie ukończyło 20 osób. Podczas szkolenia druhowie nabyli wiedzę i umiejętności uprawniające do kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie interwencyjnym.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.
Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach.