Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP – Suwałki

W dniach 21 września – 17 listopada 2019 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach oraz Ośrodka Szkolenia KW PSP w Białymstoku odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z ternu powiatu suwalskiego.

Szkolenie zorganizowane było przez Komendę Miejska PSP w Suwałkach i przeprowadzone zgodnie z „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” z 2015 roku..  Kształcenie rozpoczęło  22 ochotników w tym 20 mężczyzn i 2 kobiety, ostatecznie kurs ukończyło 20 osób. Podczas szkolenia druhowie nabyli wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające im brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.
Zdjęcia: kpt. Daniel Ptasiński, KM PSP w Suwałkach.