Oddanie do użytku wyremontowanego placu JRG w Suwałkach

4 listopada 2019 roku w budynku Jednostki Ratowniczo Gaśniczej przy ul. Mickiewicza 15 w Suwałkach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji oddania do użytku wyremontowanego placu manewrowego.

W uroczystości udział wzięli: pan Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł na Sejm RP, nadbryg. Jarosław Wendt podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, przedstawiciele władz samorządowych na czele z panem Witoldem Kowalewskim starostą powiatu suwalskiego, przedstawiciele służb oraz strażacy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach. Poświęcenia dokonał kapelan suwalskich strażaków ks. Prałat Lech Łuba.

Koszt tej inwestycji wyniósł  597 843,47 zł., a środki finansowe pochodziły z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zakres robót obejmował remont (wymianę) nawierzchni z trylinki na kostkę polbrukową o powierzchni ok 3 tys. m2 wraz z odpowiednim przygotowaniem podłoża oraz remontem kanalizacji sanitarno-deszczowej.

Ponadto w trakcie uroczystej zbiórki wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł na Sejm RP pan Jarosław Zieliński przekazał Prezesowi OSP w Rakówku promesę na środki finansowe przeznaczone na zakup sprzętu ratowniczego.

 

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Tomczak, KM PSP w Suwałkach.