Szkolenie nurków SGRW-N „Suwałki”

W dniach od 7 do 18 października 2019 roku suwalscy strażacy nurkowie uczestniczyli w 10-cio dniowym szkoleniu doskonalącym na poziomie specjalistycznym, które odbywało się na akwenach powiatu suwalskiego.

Szkolenie dla nurków, młodszych nurków MSWiA i płetwonurków odbywało się zgodnie z „Zasadami organizacji szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego realizowanego przez Państwową Straż Pożarną” oraz uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich MSWiA w szkoleniu nurkowym, zatwierdzonych przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 03 kwietnia 2009 roku.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne obejmowały następujące zagadnienia:

  1. Ćwiczenia podstawowych umiejętności nurkowych.
  2. Techniki nurkowania. Nawigacja nurkowa.
  3. Metody poszukiwawcze wykorzystywane przy zastosowaniu łączności podwodnej.
  4. Symulowane ćwiczenia – sytuacja awaryjna, wypadek nurkowy.
  5. Nurkowanie z łodzi. Naprowadzani nurków na obiekt z wykorzystaniem sonaru.
  6. Metodyka poszukiwania osób i obiektów zaginionych na obszarach wodnych o słabej przejrzystości.
  7. Metodyka wydobywania dużych obiektów przy wykorzystaniu balonów wypornościowych.
  8. Nurkowania głębokie

W szkoleniu udział wzięło 15 strażaków nurków ze Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Suwałki”, która na co dzień funkcjonuje w strukturach Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

 

Opracowanie: kpt. Robert Senda, JRG w Suwałkach

Zdjęcia: st. ogn. Bogdan Karłowicz, JRG w Suwałkach.