Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR

17 października 2019 roku w Suwałkach odbyło się szkolenie w zakresie współdziałania strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Teoretyczną część zajęć zorganizowano i przeprowadzono na bazie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, natomiast szkolenie praktyczne z wykorzystaniem śmigłowca EC 135 z bazy HEMS w Suwałkach miało miejsce na lądowisku gminnym w Jeleniewie.

Głównym celem szkolenia, w którym uczestniczyło 47 druhen i druhów z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego oraz funkcjonariuszy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach było doskonalenie umiejętności współdziałania jednostek Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym.
Ze względu na dużą liczbę chętnych, uczestników szkolenia podzielono na 2 grupy i zgodnie z planem nauczania obejmowało ono następujące zagadnienia:

  1. Dysponowanie Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do zdarzeń.
  2. Łączność radiowa ze śmigłowcem HEMS.
  3. Ogólne zasady bezpieczeństwa przy współpracy ze śmigłowcem HEMS.
  4. Zasady wyboru miejsca do lądowania w dzień i w nocy.
  5. Przyjmowanie śmigłowca na lądowisku w dzień i w nocy.

W załączeniu przydatny załącznik do umieszczenia w pojazdach:

Schemat

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: bryg. Kazimierz Golubiewski, st. kpt. Michał Poradowski  KM PSP w Suwałkach.