Więcej o: Komunikat !

Komunikat !

W dniu 31 października 2019 roku będzie przenoszona siedziba Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach do nowego obiektu przy ul. Witosa 10.

Zapraszamy do nowej siedziby.

Więcej o: Szkolenie Dowódców OSP

Szkolenie Dowódców OSP

Zapraszamy Druhów powiatu suwalskiego do wzięcia udziału w Szkoleniu kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z programem szkolenia z dnia 17.11.2015 r. Kurs odbędzie się w dniach 7.12.2019 – 15.12.2019 r. (soboty i niedziele) w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach.

Więcej „Szkolenie Dowódców OSP”

Więcej o: Kurs KPP

Kurs KPP

W dniach od 9.11.2019 do 30.11.2019 r. przeprowadzony zostanie kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Przeprowadzony zostanie w systemie weekendowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach na ul. Waryńskiego 24. Prosimy Naczelników jednostek OSP zgłaszających uczestników o uzupełnienie i dostarczenie poniższej dokumentacji w załączeniu.

Więcej „Kurs KPP”

Więcej o: Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR

Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR

17 października 2019 roku w Suwałkach odbyło się szkolenie w zakresie współdziałania strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Teoretyczną część zajęć zorganizowano i przeprowadzono na bazie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, natomiast szkolenie praktyczne z wykorzystaniem śmigłowca EC 135 z bazy HEMS w Suwałkach miało miejsce na lądowisku gminnym w Jeleniewie.

Więcej „Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR”

Więcej o: Szkolenie w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Szkolenie w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Zapraszamy chętnych druhów ochotników do udziału w Szkoleniu w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Szkolenie odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w tutejszej Komendzie Miejskiej. Na szkolenie należy zabrać uzupełnioną kartę skierowania:

Na Szkolenie kierują Prezesi / Naczelnicy jednostek OSP powiatu suwalskiego. Szkolenie potrwa do późnych godzin wieczornych. Obowiązuje ubranie koszarowe. Mile widziany transport samochodami specjalnymi.

Więcej o: Spotkanie dotyczące dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu suwalskiego

Spotkanie dotyczące dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu suwalskiego

11 października 2019 roku w nowo wybudowanym obiekcie Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach przy ul. Witosa 10, odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego i Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach.

Więcej „Spotkanie dotyczące dofinansowania jednostek ochrony przeciwpożarowej powiatu suwalskiego”

Więcej o: Otwarcie nowego obiektu Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 w Suwałkach

Otwarcie nowego obiektu Komendy Miejskiej PSP i Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej nr 2 w Suwałkach

8 października 2019 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku nowo wybudowanego obiektu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2 w Suwałkach przy ul. Witosa 10.

Budowę nowego obiektu rozpoczęto 14 stycznia 2018 roku, łączny koszt inwestycji wyniósł ponad 12 mln. 134 tys. zł, źródła finansowania pochodziły z Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbowy Ochrony Państwa w latach 2017-2020, KG PSP oraz dotacji wojewody podlaskiego.

W ramach inwestycji powstał budynek główny w którym na piętrze znajdować się  będzie nowa siedziba Komendy Miejskiej  PSP w Suwałkach, a na parterze Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2 wraz z halą garażową  na 10 stanowisk,  myjnią i zapleczem technicznym o łącznej powierzchni użytkowej na  dwóch  kondygnacjach 2150,99 m2:

 -23 miejsca parkingowe (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych),
– obiekt składowania odpadów i agregatu prądotwórczego,
– wielofunkcyjne boisko sportowe ze strefą bezpieczeństwa z każdej strony ogrodzone siatką zabezpieczającą,
– bieżnia pod tor przeszkód,
– wspinalnia strażacka z dobiegiem.

Uroczystego otwarcia nowego obiektu i złożenia wpisu w księdze pamiątkowej dokonali:
– wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, Poseł Rzeczypospolitej Polskiej pan Jarosław Zieliński,
– komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski,
– podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jarosław Wendt,
– warmińsko mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży st. bryg. Bogdan Wierzchowski,
– prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP dh Andrzej Koc,
– starosta suwalski pan Witold Kowalewski,
– projektant obiektu pan Daniel Niedbała,
– prezes firmy realizującej inwestycję pan Ireneusz Butkiewicz,
– komendant miejski PSP w Suwałkach mł. bryg. Arkadiusz Buchowski.

W dalszej części uroczystości kapelan suwalskich strażaków ks. prałat Lech Łuba i kapelan podlaskich strażaków ksiądz st. kpt. Wojciech Ejsmont oraz ksiądz Piotr Hanczaruk przedstawiciel Prawosławnego Kapelana Krajowego PSP dokonali poświęcenia nowo wybudowanego obiektu.
W uroczystości brali również udział przedstawiciele służb mundurowych, instytucji, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz władz samorządowych z terenu powiatu suwalskiego, a także funkcjonariusze i pracownicy tutejszej komendy.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Tomczak, KM PSP w Suwałkach.