Więcej o: Komunikat !

Komunikat !

W dniu 31 października 2019 roku będzie przenoszona siedziba Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach do nowego obiektu przy ul. Witosa 10.

Zapraszamy do nowej siedziby.

Więcej o: Szkolenie Dowódców OSP

Szkolenie Dowódców OSP

Zapraszamy Druhów powiatu suwalskiego do wzięcia udziału w Szkoleniu kierujących działaniem ratowniczym dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych zgodnie z programem szkolenia z dnia 17.11.2015 r. Kurs odbędzie się w dniach 7.12.2019 – 15.12.2019 r. (soboty i niedziele) w Komendzie Miejskiej PSP w Suwałkach.

Więcej „Szkolenie Dowódców OSP”

Więcej o: Kurs KPP

Kurs KPP

W dniach od 9.11.2019 do 30.11.2019 r. przeprowadzony zostanie kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Przeprowadzony zostanie w systemie weekendowym w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Suwałkach na ul. Waryńskiego 24. Prosimy Naczelników jednostek OSP zgłaszających uczestników o uzupełnienie i dostarczenie poniższej dokumentacji w załączeniu.

Więcej „Kurs KPP”

Więcej o: Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR

Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR

17 października 2019 roku w Suwałkach odbyło się szkolenie w zakresie współdziałania strażaków Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Teoretyczną część zajęć zorganizowano i przeprowadzono na bazie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, natomiast szkolenie praktyczne z wykorzystaniem śmigłowca EC 135 z bazy HEMS w Suwałkach miało miejsce na lądowisku gminnym w Jeleniewie.

Więcej „Szkolenie doskonalące z zakresu współpracy z LPR”

Więcej o: Szkolenie w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Szkolenie w zakresie współpracy z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym

Zapraszamy chętnych druhów ochotników do udziału w Szkoleniu w zakresie współdziałania z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Szkolenie odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. (czwartek) o godzinie 18:00 w tutejszej Komendzie Miejskiej. Na szkolenie należy zabrać uzupełnioną kartę skierowania:

Na Szkolenie kierują Prezesi / Naczelnicy jednostek OSP powiatu suwalskiego. Szkolenie potrwa do późnych godzin wieczornych. Obowiązuje ubranie koszarowe. Mile widziany transport samochodami specjalnymi.