Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy w Podwysokiem Jeleniewskiem, powiat suwalski.

21 września 2019 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Opel Movano jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokiem Jeleniewskiem.

W uroczystościach udział wzięli: Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji, poseł na Sejm RP, nadbryg. Jarosław Wendt podlaski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, pan Maciej Borzyszkowski prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, przedstawiciele władz samorządowych na czele z panem Witoldem Kowalewskim starostą powiatu suwalskiego, przedstawiciele służb oraz poczty sztandarowe i prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jeleniewo. Poświęcenia pojazdu dokonał ks. kanonik Józef Majewski.

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy kosztował 315.397,00 zł. Środki finansowe na jego zakup pochodziły w zdecydowanej większości z budżetu państwa przy udziale samorządu lokalnego.  Dofinansowanie ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wyniosło 100.000,00 zł., Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 157.698,30 zł., Urząd Gminy w Jeleniewie 57.698,30 zł..

Samochód pożarniczy zbudowano na podwoziu Opel Movano i wyposażono w silnik o mocy 120 kW. Pojazd posiada kabinę 6-osobową, zbiornik wodny o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności 30 litrów, wysokociśnieniowy agregat gaśniczy i wyciągarkę.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach.