V Manewry Ratownicze OSP powiatu suwalskiego

14 września 2019 r.  przeprowadzone zostały V Manewry Ratownicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego pod nazwą „WIŻAJNY 2019”. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności ratowniczych druhów OSP podczas akcji, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym oraz integracja środowiska wśród strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Ćwiczenia rozpoczęły się na stadionie gminnym w Wiżajnach, podczas których zorganizowano osiem różnorodnych sytuacji (symulowanych zdarzeń) zlokalizowanych  na terenie Gminy Wiżajny, takich jak:

– osoba tonąca,

– pojazd przycisnął poszkodowanego,

– zadanie chemiczne,

– zwierzę w kanale,

– pożar w budynku,

– wypadek drogowy,

– wypadek podczas prac rolniczych,

– konkurencja sprawnościowa. 

Na każdej stacji sędziowie z Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach oceniali prawidłowe przeprowadzenie działań, m. in. dowodzenie, prowadzenie łączności, dobór sprzętu, działania gaśnicze, techniczne i medyczne, a nawet przestrzeganie przepisów BHP.

Klasyfikacja końcowa przedstawia się następująco:
1 miejsce – OSP w Filipowie,
2 miejsce – OSP w Jeleniewie,
3 miejsce – OSP w Przerośli,
4 miejsce – OSP  w Szypliszkach,
5 miejsce – OSP w Wiżajnach,
6 miejsce – OSP w Smolnikach,
7 miejsce – OSP w Potaszni,

8 miejsce – OSP w Rutce Tartak.

Manewry zostały zorganizowane przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Urzędu Gminy w Wiżajnach.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach.