Zakończenie kursu podstawowego OSP

W dniu 4 września 2019 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach odbył się egzamin kończący kurs podstawowy strażaków ratowników nowo utworzonej jednostki OSP Tanne, która od początku rok funkcjonuje na terenie Strefy Ekonomicznej w Suwałkach. 25 osób  zdało pomyślnie część teoretyczną i praktyczną egzaminu. Uprawnienia te są niezbędne do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Gratulujemy nowym druhom i życzymy powodzenia w działaniach.

Fot. Archiwum KM PSP w Suwałkach

Opracowała: st. kpt. Anna Dworak-Petrikas