V Manewry Ratownicze

W dniu 14 września 2019 r. na terenie gminy Wiżajny, planowane jest przeprowadzenie V Manewrów Ratowniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego. Zapraszamy do udziału chętne jednostki OSP.

            Tematyką organizowanych ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych będzie m.in. taktyka gaszenia pożarów, prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych, udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz prowadzenia innych działań ratowniczych podczas nietypowych zdarzeń z użyciem posiadanego sprzętu.

            Jednostki OSP niejednokrotnie dojeżdżają na miejsce zdarzenia jako pierwsze i to na nich ciąży obowiązek prowadzenia działań przez pierwsze minuty. Dlatego doskonalenie tych umiejętności w takiej formie jest bardzo potrzebne. 

Szczegółowe informacje u Prezesów i Naczelników jednostek OSP lub w Wydziale Operacyjnym KM PSP w Suwałkach.