Obóz szkoleniowo wypoczynkowy MDP powiatu suwalskiego

30 sierpnia 2019 roku zakończył się 10 – dniowy obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych funkcjonujących przy Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Suwałki, Przerośl, Filipów i Bakałarzewo. Tegoroczny obóz zorganizowano w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno – Wypoczynkowym „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie. Organizatorem przedsięwzięcia była Ochotnicza Straż Pożarna w Płocicznie przy współpracy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach.

Zajęcia szkoleniowe realizowano w oparciu o program zatwierdzony przez organizatora obozu. Tematyka szkolenia obejmowała zajęcia teoretyczne i praktyczne mające na celu doskonalenie umiejętności obsługi sprzętu i ocenę stanu wyszkolenia poszczególnych członków według programu szkolenia MDP zatwierdzonego przez Prezydium Zarząd Główny Związku OSP RP. Poza zajęciami programowymi uczestnictwo w obozie było doskonałą okazją do letniego wypoczynku połączonego z szeregiem atrakcji, wśród których miedzy innymi był rejs statkiem po augustowskich jeziorach, zwiedzanie Klasztoru Pokamedulskiego w Wigrach, przejazd Wigierską Koleją Wąskotorową po terenie Wigierskiego Parku Narodowego, wycieczka do Safari i na Piękną Górę w Gołdapi. Ponadto odbywały się spotkania ze strażakami PSP i OSP, policjantami, pracownikami Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz przedstawicielami Suwalskiego Stowarzyszenia „Wybór”, którzy przeprowadzili prelekcje z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom.

Zakończenia obozu dokonali organizatorzy z udziałem zaproszonych gości: komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach mł. bryg. Arkadiusz Buchowskiego, prezesa i naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Płocicznie  W podsumowaniu zgrupowania młodzież zademonstrowała umiejętności które nabyto podczas trwania obozu, polegające na gaszeniu symulowanego pożaru oraz inscenizacji pracy strażaka.    

W obozie wzięło udział 24 osób – dziewcząt i chłopców należących do Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, którym towarzyszyło 3 opiekunów. Wszyscy uczestnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia członków MDP OSP oraz upominki. Środki finansowe na zorganizowanie obozu pochodziły z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urzędu Gminy Suwałki, Przerośl, Filipów i Bakałarzewo  oraz uczestników zadania. Przedsięwzięcie cieszyło się dużym zainteresowaniem młodzieży, która zapewniła że chętnie weźmie udział w przyszłorocznym obozie.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcie: OSP Płociczno, KM PSP w Suwałkach