Więcej o: Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy w Podwysokiem Jeleniewskiem, powiat suwalski.

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy w Podwysokiem Jeleniewskiem, powiat suwalski.

21 września 2019 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Opel Movano jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokiem Jeleniewskiem.

Więcej „Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy w Podwysokiem Jeleniewskiem, powiat suwalski.”

Więcej o: Spotkanie dotyczące dofinansowania działalności OSP

Spotkanie dotyczące dofinansowania działalności OSP

21 września 2019 roku w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki OSP nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa.

Więcej „Spotkanie dotyczące dofinansowania działalności OSP”

Więcej o: V Manewry Ratownicze OSP powiatu suwalskiego

V Manewry Ratownicze OSP powiatu suwalskiego

14 września 2019 r.  przeprowadzone zostały V Manewry Ratownicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego pod nazwą „WIŻAJNY 2019”. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności ratowniczych druhów OSP podczas akcji, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym oraz integracja środowiska wśród strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Więcej „V Manewry Ratownicze OSP powiatu suwalskiego”

Więcej o: Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach informuje, że w dniach od 21 września 2019 r do 17 listopada 2019 r. planowane jest przeprowadzenie szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP według „Programu szkolenia podstawowego strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych” z 2015 r. opracowanego przez Biuro Szkolenia Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Więcej „Szkolenie Podstawowe Strażaków Ratowników OSP”
Więcej o: Zakończenie kursu podstawowego OSP

Zakończenie kursu podstawowego OSP

W dniu 4 września 2019 r. w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach odbył się egzamin kończący kurs podstawowy strażaków ratowników nowo utworzonej jednostki OSP Tanne, która od początku rok funkcjonuje na terenie Strefy Ekonomicznej w Suwałkach. 25 osób  zdało pomyślnie część teoretyczną i praktyczną egzaminu. Uprawnienia te są niezbędne do brania udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Gratulujemy nowym druhom i życzymy powodzenia w działaniach.

Fot. Archiwum KM PSP w Suwałkach

Opracowała: st. kpt. Anna Dworak-Petrikas

Więcej „Zakończenie kursu podstawowego OSP”
Więcej o: V Manewry Ratownicze

V Manewry Ratownicze

W dniu 14 września 2019 r. na terenie gminy Wiżajny, planowane jest przeprowadzenie V Manewrów Ratowniczych Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu suwalskiego. Zapraszamy do udziału chętne jednostki OSP.

Więcej „V Manewry Ratownicze”

Więcej o: Obóz szkoleniowo wypoczynkowy MDP powiatu suwalskiego

Obóz szkoleniowo wypoczynkowy MDP powiatu suwalskiego

30 sierpnia 2019 roku zakończył się 10 – dniowy obóz szkoleniowo – wypoczynkowy Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych funkcjonujących przy Ochotniczych Strażach Pożarnych z terenu Gminy Suwałki, Przerośl, Filipów i Bakałarzewo. Tegoroczny obóz zorganizowano w Pozaszkolnej Placówce Specjalistycznej Młodzieżowym Ośrodku Edukacyjno – Wypoczynkowym „Zatoka Uklei” w Gawrych Rudzie. Organizatorem przedsięwzięcia była Ochotnicza Straż Pożarna w Płocicznie przy współpracy Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach.

Więcej „Obóz szkoleniowo wypoczynkowy MDP powiatu suwalskiego”

Więcej o: Ślubowanie strażaka

Ślubowanie strażaka

2 września 2019 roku na placu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej Komendy Miejskiej PSP w Suwałkach odbył się uroczysty apel z okazji ślubowania, które złożył strażak przyjęty do służby przygotowawczej w Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie przyjął Komendant Miejski PSP w Suwałkach mł. bryg. Arkadiusz Buchowski w obecności zmian służbowych
i funkcjonariuszy komendy.

Więcej „Ślubowanie strażaka”