Więcej o: Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy w Podwysokiem Jeleniewskiem, powiat suwalski.

Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy w Podwysokiem Jeleniewskiem, powiat suwalski.

21 września 2019 roku na placu przed strażnicą Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeleniewie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Opel Movano jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Podwysokiem Jeleniewskiem.

Więcej „Nowy samochód ratowniczo – gaśniczy w Podwysokiem Jeleniewskiem, powiat suwalski.”

Więcej o: Spotkanie dotyczące dofinansowania działalności OSP

Spotkanie dotyczące dofinansowania działalności OSP

21 września 2019 roku w Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Suwałkach, odbyło się spotkanie poświęcone dofinansowaniu działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  w związku  ze zmianą ustawy o ochronie przeciwpożarowej – Ustawy z dn. 31.07.2019 r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która weszła w życie w dniu 14 sierpnia 2019 roku. Ustawa nałożyła na jednostki OSP nowe zadania, na realizację  których jednostki otrzymały środki finansowe z budżetu państwa.

Więcej „Spotkanie dotyczące dofinansowania działalności OSP”

Więcej o: V Manewry Ratownicze OSP powiatu suwalskiego

V Manewry Ratownicze OSP powiatu suwalskiego

14 września 2019 r.  przeprowadzone zostały V Manewry Ratownicze jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego pod nazwą „WIŻAJNY 2019”. Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności ratowniczych druhów OSP podczas akcji, podnoszenie sprawności fizycznej, propagowanie idei niesienia pomocy potrzebującym oraz integracja środowiska wśród strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej.

Więcej „V Manewry Ratownicze OSP powiatu suwalskiego”