Kontrola obozu harcerskiego w powiecie suwalskim

15  lipca 2019 r. w miejscowości Garbas Pierwszy (Gmina Filipów) na terenie bazy harcerskiej „Garbaś” przeprowadzono czynności kontrolno – rozpoznawcze obozu harcerskiego.

W dniu wizytacji na terenie obozu przebywało 49 osób w wieku od 10 do 20 lat oraz opiekunowie z ZHP Chorągwi Białostockiej w tym pielęgniarka oraz ratownik WOPR. Podczas przeprowadzania czynności sprawdzono wyposażenie obozu w podręczny sprzęt gaśniczy, przeanalizowano sposoby alarmowania służb ratowniczych oraz postępowania na wypadek wystąpienia zagrożenia, a także organizację ewakuacji w miejsce bezpieczne. Ponadto w trakcie wizytacji przeprowadzono pogadankę na temat; zapobiegania pożarom, zadań i obowiązków uczestnika obozu w sytuacji wystąpienia zagrożenia, posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, postępowania podczas nagłego załamania warunków atmosferycznych, ewakuacji w bezpieczne miejsce jak również bezpiecznego korzystania
z akwenu.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach
Zdjęcia: KM PSP w Suwałkach