Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Suwałkach

19 maja 2019 roku o godzinie 11:45 w Parku Konstytucji 3-go Maja w Suwałkach odbyły się Powiatowe Obchody Dnia Strażaka. Obchody poprzedzone były nabożeństwem o godzinie 10:30 w Konkatedrze pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Po mszy nastąpił przemarsz orkiestry dętej z OSP w Szczuczynie, Podlaskiej Kompanii Honorowej PSP, pocztów sztandarowych Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego, pododdziałów PSP, OSP, MDP oraz zaproszonych gości na plac w Parku Konstytucji 3-go Maja. Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku przez dowódcę uroczystości kpt. Daniela Ptasińskiego sekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji – Panu Jarosławowi Zielińskiemu, który dokonał przeglądu i powitania pododdziałów. Po czym dokonano podniesienia flagi państwowej na maszt.

Zaproszonych gości, sympatyków pożarnictwa oraz strażaków powitał komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach mł. bryg. Arkadiusz Buchowski. Komendant w swoim wystąpieniu podziękował panu wiceministrowi MSWiA za wkład pracy niesiony w rozwój ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu, a w szczególności realizacje inwestycji jaką jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej PSP i drugiej  Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej oraz pozyskiwanie nowych pojazdów ratowniczo – gaśniczych do PSP i OSP z terenu powiatu suwalskiego. Serdeczne słowa podziękowania pan komendant skierował również do strażaków Państwowej Straży Pożarnej, druhen i druhów ochotniczych straży pożarnych, młodzieżowych drużyn pożarniczych, służb dbających o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, władz samorządowych i wszystkich osób, którym pomoc bliźnim i potrzebującym nie jest obojętna.

W dalszej części uroczystości odczytano list z życzeniami prezydenta RP pana Andrzeja Dudy z okazji Dnia Strażaka. Następnie głos zabrali kolejno sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pan Jarosław Zieliński oraz komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, którzy podziękowali strażakom za ich ofiarną służbę i życzyli bezpiecznych powrotów z każdej akcji. Następnie wręczono wyróżniającym się strażakom PSP oraz OSP odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.

Uroczysty apel zakończył się defiladą kompani honorowej, pocztów sztandarowych PSP, OSP,  pododdziałów i MDP oraz pojazdów pożarniczych. Następnie uczestniczy uroczystości oraz zgromadzone społeczeństwo udali się do siedziby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej, gdzie odbył się Piknik Strażacki skierowany do dzieci i dorosłych.

Całą uroczystość uświetniała orkiestra dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie pod batutą druha Roberta Świderskiego  oraz Podlaska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej pod dowództwem starszego kapitana Tobiasza Fabiszewskiego z Komendy Wojewódzkiej  PSP w Białymstoku.

Opracowanie: bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach

Zdjęcia: mł. bryg. Krzysztof Tomczak, KM PSP w Suwałkach

 

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka w Suwałkach 2019