Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP powiatu suwalskiego

W dniach 2 lutego – 28 kwietnia 2019 roku w siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Suwałkach oraz Ośrodka Szkolenia KW PSP w Białymstoku odbyło się szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu suwalskiego.

Szkolenie zorganizowane było przez Komendę Miejska PSP w Suwałkach i przeprowadzone zgodnie z „Zasadami Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” z 2015 roku..  Kształcenie rozpoczęło 32 ochotników w tym 30 mężczyzn i 2 kobiety, ostatecznie ukończyło 30 osób. Podczas szkolenia druhowie nabyli wiedzę i umiejętności oraz uprawnienia pozwalające im brać bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

 

Opracowanie: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.

Zdjęcia: mł. bryg. Kazimierz Golubiewski, KM PSP w Suwałkach.