XLII Otwarty Turniej Wiedzy Pożarniczej – Eliminacje powiatowe w Suwałkach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach jak co roku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Eliminacje powiatowe dla młodzieży szkół z terenu powiatu suwalskiego zorganizowane zostaną w dwóch grupach wiekowych:

•          I grupa uczniowie szkół podstawowych,

•          II grupa uczniowie gimnazjum.

Eliminacje powiatowe do turnieju zostaną przeprowadzone w siedzibie tut. Komendy – ul. Pułaskiego 73, 16-400 Suwałki w następujących terminach:

– I grupa wiekowa (uczniowie szkół podstawowych) – 28 marca 2019 r. godz. 9:00

– II grupa wiekowa (uczniowie gimnazjum) – 28 marca 2019 r. godz. 11:00.

Szkoły proszone są o wyłonienie spośród zainteresowanych konkursem po 1 osobie z grupy I i II do etapu powiatowego oraz przesłanie „Karty uczestnika” oraz „Oświadczenia RODO” do dnia 25 marca 2019 r. do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach na adres sekretariat@kmpsp.suwalki.pl. Jednocześnie proszę o dostarczenie oryginału „Karty uczestnika” oraz „Oświadczenia RODO” w dniu eliminacji.

Eliminacje pisemne na poziomie powiatowym i ewentualny finał ustny (w przypadku tej samej ilości punktów zwycięzców na teście pisemnym) zostaną przeprowadzone w sali konferencyjnej na parterze budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, przy ul. Pułaskiego 73.