Ćwiczenia z ratownictwa technicznego w zdarzeniach komunikacyjnych z dużą ilością poszkodowanych

27 lutego 2019 roku na terenie nowo wybudowanej obwodnicy Suwałk odbyły się ćwiczenia z ratownictwa technicznego w zdarzeniach komunikacyjnych z dużą ilością poszkodowanych.

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie i doskonalenie możliwości potencjału ratowniczego województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego w zakresie prowadzenia działań ratowniczych podczas katastrof w ruchu lądowym oraz kierowania i koordynacji działań prowadzonych przez służby ratownicze oraz podmioty współdziałające w zakresie ratowania życia, zdrowia i środowiska podczas zdarzenia masowego na przykładzie zdarzenia drogowego z udziałem kilku samochodów osobowych na obwodnicy Suwałk w warunkach niskiej temperatury powietrza.

W manewrach zaangażowane były wydzielone siły i środki Państwowej  i Ochotniczej Straży Pożarnej województwa podlaskiego oraz warmińsko-mazurskiego, a także służby i instytucje współdziałające oraz współpracujące z Państwowa Strażą Pożarną, takie jak: policja, wojsko, straż graniczna, Państwowe Ratownictwo Medyczne wraz z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym. Manewry czynnie wspierali przedstawiciele Miejskiego i Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Suwałkach, przedstawiciele Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz przedstawiciele firmy Budimex S.A. w Warszawie.

Opracowanie: st. kpt. Anna Dworak-Petrikas, KM PSP Suwałki

Zdjęcia : sekc. Daniel Leśniewski, KM PSP Suwałki